fbpx

Advanced  Placement

Ankara’da Tek; AP (Advanced  Placement )eğitim merkezi ve test center olarak hizmet veriyoruz. 

AP NEDİR?

Advanced Placement , Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da, College Board tarafından oluşturulan ve lise öğrencilerine üniversite düzeyinde müfredat ve sınavlar sunan bir programdır. Peki AP ne demek? Açılımı Advanced Placement olan AP, lise diploması yerine geçmemektedir fakat öğrencilere akademik yetkinlik sertifikası sağlamaktadır. 60 farklı ülkede bulunan çeşitli kolej ve üniversiteler, AP sınavlarından yüksek puan alan öğrencilere okul kayıt hakkı verebilirler. Advanced Placement müfredatı her bir bölüm için, bölüm alanındaki uzmanlar ve üniversite düzeyindeki eğitmenler tarafından College Board adına düzenlenmektedir.  Advanced Placement programı bir sınav ile son bulmaktadır. Sınav değerlendirmeleri, programı tasarlayan aynı uzman komite tarafından yapılmaktadır. Sınavlar kolej ve üniversite profesörleri ve deneyimli öğretmenler tarafından 1 ile 5 arasında puanlandırılır.  AP sınavları yetkili okullarda ve test merkezlerinde her yıl Mayıs ayında yapılmaktadır. Advanced Placement programı sunan liseler AP Sınavlarını kendi öğrencilerine ve harici öğrencilere uygulayabilmektedir. AP sınavı sunmayan okullar, öğrencileri başka bir AP test merkezine yönlendirebilirler. Bunların dışında;  Advanced Placement Programı içerisinde 7 dalda 38 ders bulunmaktadır. Her ders, konudaki karşılaştırılabilir bir üniversite kursu üzerinde modellendirilmiştir. Her ders standart bir üniversite düzeyinde değerlendirme veya Advanced Placement Sınavı ile sonuçlanır. 

AP Programının Üniversite Kabulundeki Önemi 

Advanced Placement dersleri almak, öğrencilerin üniversiteye girme şansını artırır ve öğrencilerin üniversite masraflarını bir miktar azalmasını sağlayabilir. Öğrencinin Advanced Placement programını bitirmesi, üniversite veya kolejlere yapılan başvurusu sırasında öğrencinin, üniversite öğrenci seçme kurullarının %85’ine daha olumlu bir profil olarak gözükmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin transkriptlerindeki AP dersleri, üniversitelere entelektüel olarak meraklı olduklarını, sıkı çalışmadan korkmadıklarını ve üniversite öğrencilerinden beklenen öğrenme yeteneğinin öğrencide var olduğu izlenimi oluşturmaktadır.  Öğrencilerin Advanced Placement sınav puanları, kolejler ve üniversitelerin öğrenci seçme kurullarına öğrencinin yüksek eğitimde başarılı olması üzerine ek bilgi sağlamaktadır. 

AP Avantajları 

Öğrencilerin Advanced Placement programına katılmaları için pek çok neden vardır. Programa katılan öğrenciler, üniversitede zamandan ve paradan tasarruf edebilir, başvuru sürecinde göze çarpabilir, akademik burslar ve ödüller kazanabilirler. AP programı öğrencilere, liseden sonra akademik olarak başarılı olmalarına yardımcı olacak beceri ve alışkanlıklar kazandırmaktadır.  Araştırmalar, Advanced Placement sınavlarında 3 veya daha yüksek puan alan öğrencilerin, üniversite ve kolejlerde daha yüksek akademik başarı elde ettiklerini ve AP programına katılmayan öğrencilere göre daha yüksek mezuniyet oranına sahip olduklarını göstermiştir.  Yurtdışında okumayı düşünen öğrenciler için Advanced Placement, küresel bir güvenirlik işlevi görmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler kabul kararları alırken AP’yi tanımaktadır. Başarılı AP sınavı puanlarına sahip öğrenciler, ABD ve Kanada’daki hemen hemen tüm üniversitelerde üniversite kredisi alabilmektedirler. Program dünya genelinde 100’den fazla ülkede tanınmaktadır. Sınavlardan alınan 3 veya 4 puan, İngiltere ve Avrupa’daki birçok üniversiteye kabul koşullarını yerine getirir. 

Programın sağlamakta olduğu diğer avantajlar

Advanced Placement öğrencileri, temel zaman yönetimi, kolej ve kariyer başarısı için gerekli çalışma becerilerini öğrenirler. Öğrenciler ilgilendikleri alanda ön eğitim alarak alana hazır halde lisans eğitimine başlarlar. Öğrenciler program zorluklarını ele almak için yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini kullanmayı öğrenirler. Advanced Placement, öğrencilerin burs almaya uygunluklarını artırabilir. Kolejlerin ve üniversitelerin yüzde 31’i, hangi öğrencinin burs alacağına karar verirken öğrencinin AP deneyimini dikkate almaktadır. 

AP Dersleri 

AP Capstone Bu dersler katılımın zorunlu olduğu program dersleridir.  AP – Araştırma AP – Seminer AP – Okuma Sanat Bölümü, Sanat Tarihi Müzik Teorisi, 2 Boyutlu Tasarım, 3 Boyutlu Tasarım Çizim Tarih ve Sosyal Bilimler, Karşılaştırmalı Hükümet ve Politika Avrupa Tarihi, İnsan Coğrafyası, Makroekonomi-Mikroekonomi Psikolojisi, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Siyaseti Amerika Birleşik Devletleri Tarihi, Dünya Tarihi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Calculus AB, Calculus BC, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimi İlkeleri, Fen Bilimleri, Biyoloji, Kimya, Çevre Bilimi Elektrik ve Manyetizma, Mekanik, Cebir Tabanlı Fizik1, Cebir Tabanlı Fizik 2, Dünya Dilleri ve Kültürleri, İngiliz Dili ve Kompozisyon, İngiliz Edebiyatı ve Kompozisyon, Çin Dili ve Kültürü, Fransız Dili ve Kültürü, Alman Dili ve Kültürü, İtalyan Dili ve Kültürü, Japon Dili ve Kültürü, Latin Dili ve Kültürü, İspanyol Dili ve Kültürü, İspanyol Edebiyatı ve Kültürü 

AP Puanı Nedir? 

AP puanı, öğrencinin sınavda ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Aynı zamanda, öğrencinin üniversite seviyesindeki derslerde olan başarısının bir ölçüsüdür. Bu puanlar kolejler ve üniversiteler tarafından öğrencilerin daha önce öğrendikleri dersler için kredi verilip verilmeyeceğini veya kolejlerde öğrencilerin eşdeğer dersleri atlamalarına izin verilip verilmeyeceğini belirlemek için kullanılmaktadır.  Çoğu durumda öğrencilerin puanları çoktan seçmeli bölüm ve serbest yanıt bölümündeki puanlarının ağırlıklı bir birleşimidir. Bilgisayar Bilimi İlkeleri, Seminer ve Sanat Stüdyosu dahil olmak üzere bazı dersler, çoktan seçmeli veya serbest yanıtlı soruların yerine veya bunlara ek olarak program boyunca performans görevlerini içermektedir. Nihai puan 5 puanlık bir ölçekte şu şekilde rapor edilir: 

5 = Son derece iyi nitelikli 

4 = İyi nitelikli 

3 = Nitelikli 

2 = Muhtemelen nitelikli 

1 = Niteliksiz 

Nitelikli puan almak, öğrencilerin kolejdeki belirli bir konuda giriş düzeyinde ki bir dersin gereksinimlerini karşılayabileceklerini kanıtlamış oldukları anlamına gelmektedir. Birçok kolej ve üniversite 3, 4 veya 5 puan için kredi vermektedir. Ancak, her üniversite hangi puan aralığında kalan öğrencileri kabul edeceğine kendi karar vermektedir. Kredi veya yerleştirme olarak değerlendirilmek için, öğrencilerin resmi puan raporlarını katılmayı planladıkları koleje veya üniversiteye göndermeleri gerekmektedir. 

Calculus BC Sınavı için Calculus AB Alt Skoru 

Calculus AB konularına tahsis edilen bölümün performansına dayanan Calculus BC sınavında bir Calculus AB alt skoru (1-5) bildirilmiştir (sınavın yaklaşık yüzde 60’ı). Calculus AB alt puanı, kolejlere ve üniversitelere öğrencilerin yetenekleri hakkında daha fazla bilgi vermek için tasarlanmıştır. Her kolej ve üniversite sınav puanları için kredi veya yerleştirme verme politikasını belirlemesine rağmen, kurumların Calculus AB alt skoru ile aynı politikayı Calculus AB puanına uygulamaları önerilmektedir. Alt puanın bu şekilde kullanılması, derslerin felsefesi ile tutarlıdır, çünkü ortak konular hem Calculus AB hem de Calculus BC’de aynı kavramsal seviyede test edilmiştir. 

Müzik Teorisi Alt Skoru 

Müzik Teorisi için iki alt puan vardır (1-5). İşitsel bileşen alt skoru, kaydedilmiş müzikal örneklerle ilgili çoktan seçmeli, iki melodik dikte sorusu, iki harmonik dikte sorusu ve iki görüş söyleme sorusu içermektedir. Nonatural bileşen alt skoru, skor analizi gerektiren çoktan seçmeli soruları ve kaydedilmiş müzikal örneklerle ilgili olmayan diğer çoktan seçmeli soruları içermektedir. Ayrıca sorular figürlü bir basın gerçekleşmesini, Romen rakamlarından bir akor ilerlemesinin gerçekleştirilmesini ve verilen bir melodiyi sığdırmak için bir bas hattının kompozisyonunu gerektiren serbest cevaplı soruları da içermektedir. Alt puanlar, müzik bölümlerinin yazılı teori ve işitsel beceriler için ayrı dersler sunmaktadır. Bu şekilde öğrenciler üniversitelerde uygun kredi ve yerleştirmeler için gerekli nitelikleri sağlayabilmektedir. Her bir kolej veya üniversite, sınav puanları için kredi verme veya yerleştirme politikasını belirlese de, müzikle çalışmaya devam eden öğrencilere, genel puanla birlikte alt puanların da dikkate alınması önerilir. Ayrıca genel beşeri bilimler kredisi arayan öğrencilere politika belirlemek için üniversite ve kolejlerin toplam puanları kullanması önerilir. 

AP Capstone: AP Semineri ve AP Araştırması 

AP Semineri öğrencileri hem okul yılı boyunca yaptıkları işlerde hem de ders sonu sınavlarında değerlendirilir. Öğretim yılı boyunca yapılan çalışma iki görevden oluşur: takım projesi ve bireysel proje. Bu görevler Takım Projesi Bireysel Araştırma Raporu ve Takım Multimedya Sunumu içermektedirler. Bireysel Proje, ocak ayında öğrencilere sunulan birçok kaynak belgeye dayanarak geliştirilmiştir ve Yazılı Bir Tartışma, Bir Multimedya Sunumu ve bir Sözlü Savunma’dan oluşmaktadır.  Ders sonu sınavı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öğrenciler tek bir kaynak belge okurlar ve içeriği hakkında üç soruya cevap verirler. İkinci bölümde, öğrenciler dört kaynak belgeyi okurlar, aralarındaki tematik bağlantıyı tanımlarlar ve bu bağlantıya dayanarak kendi argümanlarını geliştirirler. Ders sonu sınavında çoktan seçmeli bir bölüm yoktur. Bir öğrencinin final puanı, hem dersler arası görevlerin hem de ders sonu sınavının puanlarından elde edilir ve diğer tüm dersleriyle birlikte aynı 5 puanlık ölçekte raporlanır. Takım projesi toplam puanın yüzde 20’sine katkıda bulunmaktadır. Bireysel projeler ise toplam puanın yüzde 35’ine katkıda bulunmaktadır ve ders sonu sınavı, toplam puanın yüzde 45’ine katkıda bulunmaktadır.  AP Araştırma’da öğrenciler akademik bir bildiri, sunum ve araştırmalarının sözlü savunması ile değerlendirilirler. Akademik makale, makalenin içeriğine, yapısına, formatına, sonuçlarına ve öğrencilerin kaynakları doğru bir şekilde alıntılayabilmelerine dayanarak değerlendirilmektedir. Bildiri araştırma puanının yüzde 75’ine katkıda bulunurken, sunum ve sözlü savunma yüzde 25’ine katkıda bulunmaktadır. 

Dünya genelinde AP eğitimi veren bir çok lise bulunmaktadır. Yoğunlukla ABD, Kanada ve İngiltere’de AP eğitimi veren bir çok lise vardır.